Een goed ontworpen omgeving
doet ook goed voelen

Bij omgeving wordt verstaan het je omgeven weten door wat om je heen gebeurt en staat. Door deze processen te beschrijven en onderdeel te laten worden van een maatschappelijk geheel ontstaat bewustwording hiervan. JCA denkt mee, adviseert en tekent aan dit geheel vanuit de overtuiging dat een goed ontworpen omgeving bijdraagt aan je goed te voelen.

View more