advies

Naast het ontwerpen van gebouwen zet ik me in als adviseur op diverse terreinen die raken aan de bebouwde omgeving. Dit kan zijn voor overheden, maar ook in opdracht van commerciële partijen. Als adviseur ben ik in staat om vanuit een groter geheel mee te denken over het kleinste detail. Voor meer informatie, neem contact met ons op!‘Aandacht voor je omgeving is aandacht voor jezelf; in een fijne levensomgeving is het immers prettiger leven. Daarbij hoeft niet alles op elkaar te lijken, maar is het wel van belang dat vanuit een gedachte consequent wordt gehandeld. Door constant in- en uit te zoomen blijft het geheel overeind en krijgt het maatschappelijke belang voorrang. Door dit belang te blijven delen met initiatief- en beslissing nemers ontstaat er draagvlak en begrip voor het collectieve.’

Opdrachtgevers

Gemeente Oisterwijk, gemeente Loon op Zand, gemeente Boxmeer, gemeente Reusel- de Mierden, Omgevingsdient Zuid-Oost Brabant, Brabant C, provincie Noord-Brabant, gemeente Gemert-Bakel, SRE

Diensten

Advies ruimtelijke kwaliteit

Advies monumenten

Stedenbouwkundige plannen

Beeldkwaliteitplannen

Ontwikkelen ruimtelijk beleid

Conceptontwikkeling

Advies kunst initiatieven

Jurylid architectuur competities