Een goed onderzoek
herdefinieert de kaders

Onderzoeken wil zeggen dat je iets zoekt wat nog niet in deze vorm aanwezig is. Het kan een nieuw soort bouwopgave zijn, of juist een onderzoek naar een historische structuur. Hoe dan ook, de uitkomst is een afwijking van het bestaande. Dit kan weer het vertrekpunt zijn voor een nieuw, concreet project in de vorm van conceptontwikkeling.

View more