Category


Ontwerp

Greyties

Greyties

Greyties

Het plan speelt in op de karakteristieken van de omgeving; een begin jaren ’80 omgeving, gedomineerd door tweekappers,..