Villa in Bladel

Op een kavel dat op de overgang staat van dorp naar land is een opvallend huis ontworpen. Enerzijds door de opgave met een vol familie-programma met thuis-kantoor, anderzijds het beperkend bestemmingsplan waarbij een lage goot en nok werd voorgeschreven. De oplossing is gevonden in een verdeling van vier verschillende zones: kantoor, entree , wonen en buiten. Deze zonering wordt geaccentueerd door vier verschillende kapjes, waardoor het licht ook diep in de verdiepte slaapverdieping wordt gebracht.

Vermelding

opdrachtgever: particulier
jaar: 2012
plaats: Bladel

 

Bladel in Beeld